Adresser och register

BRF kontakt arbetar med kontaktinformation i olika former till landets alla bostadsrättsföreningar. För att alltid ha korrekta/"färska" uppgifter, uppdaterar vi våra register veckovis. Då uppdaterar vi bl a styrelseförändringar, ändringar av kontaktperson, nybildningar, förändringar av e-post till de olika befattningshavarna mm. Vi har ett flertal produkter/tjänster vi erbjuder företag/organisationer som effektivt vill nå ut till bostadsrättsföreningar. Du kan välja bland våra e-postutskick "brfkontakt.se" samt postala adresser som då levereras till dig i form av excelfiler.

Bl a kan vi erbjuda uppdaterade och aktuella uppgifter om mer än 7 000 aktiva BRF:er i Stockholms län. Du kan göra urval baserat på t ex storlek, byggår, antal lägenheter, församling, kommun mm. beroende på vilka uppgifter som är mest intressanta för dig.

Kontakta oss för mer information om antal och priser och vad som ingår i de olika paketen/urval.

Du kan då också få se exempel på innehåll i excelfilerna.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se