För att få mer information, klicka nedan.

Avverkning skog

Avverkning skog

Nu erbjuder vi ett månadsabonnemang på datafil med uppgifter om ägare och fastigheter där det beslutats om avverkning av minst 0,5 ha skog.

Totalt i landet genomförs ca 45 000 ärenden varje år. Möjlighet finns att göra urval antingen på ägarens bostadsort eller fastighetens belägenhet. Det går även att se ägarnas ackumulerade avverkning samt vilka som använt ombud och vilka som avverkat i egen regi. Möjlighet finns dessutom även till skräddarsydda statistikuppgifter, anpassade till dina behov.

Drygt 10 000 lantbruksfastigheter skiftar ägare varje år i Sverige. Det borde vara dubbelt så många för att åldersstrukturen på ägarna skulle hamna på en sund nivå. Men ett generationsskifte är en delikat uppgift och kräver lång framförhållning. Med rätt planering underlättas processen och många känner inte till de möjligheter som finns. Nu får banker och mäklare tillgång till det verktyg som ger möjlighet till den framförhållning som krävs för att ägarskiftena skall genomföras på bästa sätt.

Detta ingår i Avverkning Skog, månadsabonnemanget på datamedia, med leveranser i excelformat:

Uppgifter kring ägaren:
Ägarens namn, adress, ort, ålder, ev. telefon samt kommun och län.
Markering för om ägaren är utbo.

Uppgifter kring avverkningen:
Kommun, län, församling för fastigheten, under perioden sökt avverkningsareal, samt i de flesta fall även fastighetens totalareal samt areal skog och totalt skogsbruksvärde.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se