Initierat presenteras hösten 2013.

E-post Initierat

Du producerar smarta lösningar – Vi presenterar dem för den offentliga sektorn!

Med hjälp av våra nyhetsbrev ser vi till att du når fram till alla de offentliga upphandlarna i stat, kommuner och landsting. Du når även de tekniska kontoren, de kommunala bostadsbolagen, de statliga fastighetsförvaltarna, offentliga myndigheter, bolag och stiftelser. Du når inköpare och beställare av drift, entreprenad, energieffektivisering, renovering, miljöanpassning, förnyelse, nybyggnation etc.

Initierat presenterar nyskapande hållbara produkter och tjänster, för alla som arbetar med offentlig fastighetsförvaltning!

Initierat är den offentliga sektorns omvärldsbevakare kring ny hållbar teknik, nya produkter och tjänster för offentlig fastighetsförvaltning.

Vår omvärldsbevakningen kring offentlig fastighetsförvaltning presenterar nyheter och aktuell information inom följande områden:

  • Nya hållbara produkter & tjänster
  • Innovation & ny teknik för framtiden
  • Nytt från myndigheter & organisationer
  • Nyheter kring offentliga inköp & upphandling

Hållbarhet  •  Miljöprestanda  •  Energieffektivisering  •  Innovation och ny teknik

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se