För att få mer information, klicka nedan.

Adresser och register

Adresser och register

VVSnytt arbetar med kontaktinformation i olika former till landets olika aktörer inom VVS-branschen. För att alltid ha korrekta/"färska" uppgifter, uppdaterar vi våra register månadsvis. Då uppdaterar vi bl a adress, telefon och e-postuppgifter, branscher, nytillkomna företag mm.

Vi har 20 000 mottagare med koppling till VVS-branschen. Du når här bl a VVS-installatörer, rörfirmor, leverantörer av VVSprodukter och andra tjänsteföretag inom VVS-branschen.

Med överlägset lägsta kundkontaktskostnad kan du därför nå fram till tiotusentals mottagare mot VVS-branschen. Vi skickar erbjudandena till rätt målgrupp direkt i deras mailbox, med återkoppling efteråt.

Skillnaden mellan vårt erbjudande och traditionell webbannonsering är att vi skickar erbjudandena till rätt målgrupp direkt i deras mailbox.

Intresset för våra partnerutskick har ökat markant under senaste året, och allt fler företag väljer att göra kampanjer med flera utskick. Detta då företagen vid våra Partnerutskick sett en tydlig ökning av trafiken till sina hemsidor, webbshoppar mm.

E-postutskicken genererar affärer och är även relationsskapande, varumärkesbyggande samt kostnadseffektivt.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se