För att få mer information, klicka nedan.

E-post Allt för Hästen

E-post Allt för Hästen

Partnerutskick Allt för Hästen

Med överlägset lägsta kundkontaktkostnad kan du nå fram med dina egna e-postutskick till tiotusentals mottagare med specifikt hästintresse.

Skillnaden mellan vårt erbjudande och traditionell webbannonsering är att vi skickar erbjudandena till rätt målgrupp direkt i deras mailbox. Intresset för våra partnerutskick har ökat markant under senaste året, och allt fler företag väljer att göra kampanjer med flera utskick.

Detta ingår när ni bokar ett Partnerutskick:

  • Ni står som avsändare för e-postutskicket
  • Vi utformar innehåll och layout i samråd med er
  • Ni bestämmer tidpunkt för utskicket
  • Ni kan få återkoppling hur er kampanj har gått, och få veta hur många som öppnat resp. aktiv klickat sig vidare

Ta kontakt med oss nu för att få veta hur vi kan hjälpa dig!

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se