För att få mer information eller för beställning, klicka nedan.

Skogsägare- Förteckningen

SkogsägareFörteckningen

Skogsbruket är en stor och betydelsefulla näring i Sverige, men har tidigare saknat en egen bra och lättläst ägaröversikt. Nu har du äntligen möjlighet att få fram alla nedanstående fakta!

När du enbart vill ha fakta kring skogsbruket kan du välja SkogsägareFörteckningen som är den övergripande översikten över alla ägare till mer än 222 800 fastigheter med skogsmark.

Till varje län och kommun har vi gjort en omfattande statistisk sammanfattning som syftar till att snabbt ge en övergripande bild av en stor mängd uppgifter gällande skogsfastigheter och deras ägare inom länet/kommunen.

Alla dessa uppgifter hittar du i kalendern:

  • Namn, adress och födelseår på ägaren, uppdelat på ägare som bor i kommunen och ägare som bor i annan kommun
  • Man ser också vilka som bedriver verksamhet i bolag och vilka som äger som fysisk person
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Erhållet EU-stöd
  • Fastighetsbeteckning med ägarandel, typ av fång och år
  • Värde för byggnader, åker och skog
  • Arealer för åker, skog och totalt

Kalendern är uppdelad på 24 regionala utgåvor enligt den gamla länsindelningen och utkommer årligen.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se