Om våra produkter

Informationstjänster för bättre marknader

Vi har närmare 25 års erfarenhet av att bygga informationsdatabaser baserade på ett kunskaps- och kommunikationsbehov hos marknader och/eller organisationer.

I dag ligger vårt fokus på jord, skog, VVS och entreprenad samt idrott och offentlig sektor. Den gemensamma nämnare är marknadskommunikation, bl a genom e-postmarknadsföring. Men vi har också byggt ett antal mycket specialiserade tjänster som inte tidigare funnits på marknaden. Exempel på sådana är Ägarskifte Jord och Skog/Generationsskiftesregistret och Avverkning skog.

På varje produktsida hittar du antingen en länk till den egna sajten eller till informationsmaterial att ladda hem.

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster eller har du förslag och synpunkter?

Kontakta oss på e-post info@biscom.se eller tel 018-418 23 00.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se