För att få mer information eller för beställning, klicka nedan.

Ägarkalendern Jord & Skog

Ägarkalendern Jord & Skog

Jordbruket är en av de största och mest betydelsefulla näringarna i Sverige. Nu har du möjlighet att få fram alla nedanstående fakta! Ägarkalendern Jord & Skog ges ut i samverkan med LRF Media.

Alla viktiga uppgifter om ägarna till svenska jordbruks- och skogsfastigheter med minst 5 ha åker eller 15 ha skog. Totalt presenteras uppgifter om ca 260 000 fastigheter.
Antalet fastigheter med åker är 212 000 och antalet skogsfastigheter är 225 000.

Här finner du uppgifter om alla viktiga ägare till dessa fastigheter - totalt presenteras ca 250 000 ägare eller EU-stödsmottagare.

I varje länsutåva presenteras en lista med alla fastigheter som bytt ägare under de senaste 12 månaderna och där framgår den nye ägaren, typ av överlåtelse samt köpesumma.

Alla dessa uppgifter hittar du i kalendern:

  • Namn, adress och födelseår på ägaren, uppdelat på ägare som bor i kommunen och ägare som bor i annan kommun
  • Erhållet EU-stöd
  • Fastighetsbeteckning med ägarandel
  • Värde för byggnader, åker och skog
  • Arealer för åker, skog och totalt

Kalendern är uppdelad på 24 regionala utgåvor enligt den gamla länsindelningen.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se