För att få mer information, klicka nedan.

Adresser och register

Adresser och register

IdrottsPostens tjänster erbjuds utifrån ett mycket omfattande register över e-postadresser inom svensk idrott, totalt 69 olika idrotter. Du kan göra dina urval geografiskt, utifrån en eller flera sporter eller utifrån en valfri kombination av geografiska och idrottsliga kriterier.

Du når föreningarna och lagens lagledare, tränare, materialansvariga, ordförande, styrelse- medlemmar, sektionsansvariga mm. Totalt ca 100 000 kontaktuppgifter.

Du kan välja att nå alla inom en specifik sport (69 st idrotter att välja bland) eller alla föreningar inom ett geografiskt område (län eller kommun) eller en kombination av detta.

Du har också möjlighet att köpa postala adresser för egna utskick.

Klicka här för att se vilka idrottsinriktningar som finns.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se