För att få mer information, klicka nedan.

Ägarskifte Jord & Skog
Generationsskiftes- registret

Ägarskifte Jord & Skog
Generationsskiftesregistret

LantbruksFaktas generationsskiftesregister är unikt och innehåller ägare av jord- och skogsbruksmark i Sverige.

Totalt innehåller vårt register uppgifter om mer än 225 000 ägare. Av dessa är ca 30 000 över 70 år, 70 000 är över 60 år och 110 000 är över 50 år. Tag kontakt med oss så berättar vi hur många det är i ditt intresseområde.

Drygt 10 000 lantbruksfastigheter skiftar ägare varje år i Sverige. Det borde vara dubbelt så många för att åldersstrukturen på ägarna skulle hamna på en sund nivå. Men ett generationsskifte är en delikat uppgift och kräver lång framförhållning. Med rätt planering underlättas processen och många känner inte till de möjligheter som finns. Nu får banker och mäklare tillgång till det verktyg som ger möjlighet till den framförhållning som krävs för att ägarskiftena skall genomföras på bästa sätt.

Här är några exempel på möjliga urval:

  • Alla ägare bosatta i er kommun, församling eller län
  • Alla ägare som bor i ert område men äger skog eller mark på annan plats
  • Alla ägare med en viss storlek på jord- eller skogsbruksmark
  • Alla ägare över en viss ålder

Ta chansen att bearbeta och skaffa nya kunder.

När vi tillsammans med dig gjort ett urval kan du välja att få uppgifterna som excelfil eller utskrivna på etiketter. Med samtliga urval följer: Ägarens namn, ålder, adress, län och kommun, telefonnummer i de allra flesta fall, areal åker respektive skog samt erhållet EU-stöd.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur du kan använda våra register och ger dig kostnadsfria antalsberäkningar.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se