Initierat presenteras hösten 2013.

Initierat Offentliga fastigheter

Initierat är webbplatsen som presenterar nyskapande hållbara produkter och tjänster, för alla som arbetar med offentlig fastighetsförvaltning!

Initierat fungerar som den offentliga sektorns omvärldsbevakare kring ny hållbar teknik, nya produkter och tjänster för offentlig fastighetsförvaltning.

Vår omvärldsbevakningen kring offentlig fastighetsförvaltning presenterar nyheter och aktuell information.

  • Du når alla de offentliga upphandlarna i stat, kommuner och landsting
  • De tekniska kontoren, de kommunala bostadsbolagen
  • De statliga fastighetsförvaltarna
  • Offentliga myndigheter, bolag och stiftelser
  • Inköpare och beställare av drift, entreprenad, energieffektivisering, renovering, miljöanpassning, förnyelse, nybyggnation etc

Hållbarhet  •  Miljöprestanda  •  Energieffektivisering  •  Innovation och ny teknik

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se