E-postutskick / E-postmarknadsföring

BisCom Sweden AB erbjuder en stor mängd e-posttjänster och partnerutskick. Detta har blivit ett allt viktigare verktyg för kostnadseffektiv marknadsföring, som når exakt de mottagare du önskar. E-postutskick är även relationsskapande och varumärkesbyggande. Våra professionella utskick har därför fått en allt större efterfrågan bland våra kunder.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se