För att få mer information, klicka nedan.

Adresser och register

Adresser och register

LantbruksFakta har adressen till din målgrupp!

Vi på LantbruksFakta har marknadens i särklass bästa och mest kompletta adressregister inom hela jord- och skogsbrukssektorn I Sverige.

Vi har kontaktuppgifter till över 225 000 ägare av jord- och skogsbruksarealer och ca 100 000 jordbruksföretag.

Med unika sorterings- och urvalskriterier gallrar våra professionella rådgivare tillsammans med dig ut just de adresser du behöver, för att få maximal träffsäkerhet på dina postala utskick och/eller e-postutskick.

Kontakta oss för kostnadsfria antalsberäkningar och praktiska exempel på vilka uppgifter du kan få från oss.

Vi kan också erbjuda praktisk hjälp med både postala utskick och e-postutskick. För postala utskick kan vi bistå med layout, adressering och distribution, för e-postutskick hjälper vi till med layout och utskick enligt ditt gjorda urval.

BisCom Sweden AB Emil Eklöfsväg 11, 741 92 Knivsta Telefon: 018-418 23 00 info@biscom.se